برخی از پروژه های این شرکت

 • تامین تجهیزات FAT شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان
 • تامین تجهیزات کارتهای ADEE و ADLE شرکت مخابرات ایران منطقه البرز
 • تامین تجهیزات روترهای Huawei – NE40  شرکت مخابرات ایران منطقه البرز 
 • تامین تجهیزات رک و شلف RSP شرکت مخابرات ایران منطقه البرز 
 • تامین تجهیزات Metro1000 – STM 16 شرکت مخابرات ایران منطقه سیستان و بلوچستان
 • تامین تجهیزات Metro1000 – STM 4 شرکت مخابرات ایران منطقه سیستان و بلوچستان
 • تامین تجهیزات ماژول های فیبر نوری شرکت مخابرات ایران منطقه سیستان و بلوچستان
 • تامین تجهیزات پسیو شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان
 • تامین تجهیزات پچ کورد و پیگتیل شرکت مخابرات ایران منطقه سیستان و بلوچستان
 • تامین تجهیزات باکس های FTTH شرکت مخابرات ایران منطقه آذربایجان غربی
 • تامین تجهیزات پچ کورد و پیگتیل شرکت مخابرات ایران منطقه آذربایجان غربی
 • تامین تجهیزات کارتهای ALC شرکت مخابرات ایران منطقه آذربایجان شرقی
 • تامین تجهیزات Metro1000 – STM 16 شرکت مخابرات ایران منطقه قزوین
 • تامین تجهیزات شلف و کارتهای ZTE شرکت مخابرات ایران منطقه آذربایجان شرقی
 • تامین تجهیزات شلف کارتهای HABA شرکت مخابرات ایران منطقه مرکزی
 • تامین تجهیزات کارتهای ASLC شرکت مخابرات ایران منطقه زنجان
 • تامین تجهیزات کارتهای ASPB شرکت مخابرات ایران منطقه کردستان
 • نصب 22 سایت مخابراتی رایتل در استان مازندران
 • تامین 35 ردیف قطعات الکترونیک شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران
 • خرید تجهیزات IP Backhaul شرکت نقش اول کیفیت (ناک)
 • خرید یونیت های DWDM-ZTE شرکت مخابرات ایران منطقه آذربایجان شرقی
 • نصب،اجرا و راه اندازی سایتهای مخابراتی شرکت ایرانسل(فیلیپ نت)